ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ අක්ෂි කාචයකින් ලෝකය දකින චීන තරුණයෙක්

0
164

22 හැවිරිදි යින් හෙන්(Yin Heng)චීනයේ බෙයිජිං නගරයේ විශ්වවිද්‍යාලයක ගුරු සහායකයෙක්. 2016 වසරේ ඔහුගේ දකුණු අක්ෂි කාචයේ ආවේණික රෝගයක් ඇති බව වෛද්‍යවරු නිශ්චය කරයි. මස තුනකට පසුව නාඳුනන අයෙක් පරිත්‍යාග කළ අක්ෂි කාචයක් ඔහුට බද්ධ කෙරෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබා ගත් එම අක්ෂි කාචය නිසා මේ වනවිට ඔහුගේ පෙනීම සම්පූර්ණයෙන් ම සුව වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ පරිත්‍යාගශීලි බව ඔහුගේ හිතට කා වැදී තිබෙනවා. පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරමින් එම පරිත්‍යාගශීලි රට සියැසින් දැක වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ස්තූතිය පළ කරමින් එම අලංකාර හා පරිත්‍යාගශීලි රටේ සංචාරය කළ යුතු බවද ඔහු යහළුවන්ට පවසනවා.