පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වත්මන් රජයේ ආයතනවල සිදු වී ඇතැයි සැළකෙන දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ අද සාක්ෂි ලබාදීමට නියමිතයි.

එම කොමිසම සඳහන් කළේ, අද පෙරවරුවේ කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම්දී ඇති බවයි.

මහපොළ භාරකාර අරමුදලෙන් රුපියල් කෝටි 2,300 ක මුදලක් අවභාවිත කර ඇතැයි පවසමින් ඔහු කොමිසම හමුවේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කර තිබිණ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන විමර්ශනවලට අදාළව පසුගිය 10 වැනි දා ද විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා එම කොමිසම හමුවට පැමිණ සාක්ෂි දුන්නේ ය.