අයි.එස්. සංවිධානය හා සම්බන්ධතා පැවැත් වී යැයි සැකපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ‘ළඟම පාසල හොඳම පාසල’ ව්‍යාපෘතියේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු අත්අඩංගුවට  ගත් බව තලංගම පොලිසිය පවසයි.

නොරොච්චෝල පොලිසිය විසින් ලබා දෙන ලද තොරතුරකට අනුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ තලංගම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසිනි.

ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු තලංගම පොලිසියේ අපරාධ අංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට ගොස් ඔහුගේ කාර්යාල කාමරය පරික්ෂා කර ඇත.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ‘ළඟම පාසල හොඳම පාසල’ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන කාර්යාලයට ගිය පොලිස් නිලධාරීන්ට එම කාර්යාල කාමරයේ තිබි ජායාරූප 22 ක් සහිත පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු, සි.ඩි. තැටි 10ක්, අයි.එස්.අයි.එස් ශ්‍රී ලංකා සාමාජිකත්වය සදහන් ලිපියක් හා ඔහු භාවිතා කළ ලැප්ටෝප් පරිඝණක යන්ත්‍රයද ඇතුළු තවත් ලියකියවිලි කිහිපයක්ද පොලිසිය බාරයට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වැඩිදුර විමර්ෂණ තලංගම පොලිසිය විසින් පවත්වයි.