ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සිසුන් වෙනුවෙන් දෙවන පාසල් වාරය අද (13) ආරම්භ කළද සිසුන්ගේ පැමිණීම ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බවත් ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය  ආකාරයෙන් සිදුවන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ  අතිරේක ලේකම් හේමන්ත ප්‍රේමතිලක මහතා පවසයි.

දෙවන පාසල් වාරය සඳහා 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණි දක්වා පන්තිවල අධ්‍යයන කටයුතු පසුගිය 06 වනදා ආරම්භ කෙරුණ අතර එහෙත් මේ වන තෙක් එම ශ්‍රේණිවල ළමුන්ගේ පැමිණිමද යථාතත්වයට පත්ව නොමැත.