ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා අද කොළඹ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට කැඳවා තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, පසුගිය දිනවල කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ඇති වූ සිද්ධීන්වලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු එලෙස කැඳවා ඇති බවයි.

මේ වන විට ඔහුගේ ප්‍රකාශය සටහන් කරගනිමින් ඇතැයි ද පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.