ඇමෙරිකානු ‘වීසා රහිත වැඩ සටහනට’ (Visa Waiver Program) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කර ඇති බවට පැතිර යන කටකතාවල සත්‍යතාවක් නැතැයි කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

වීසා රහිතව නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඇමරිකාවේ රැඳී සිටිය හැකි පුද්ගලයන් අයත් රටවල නාම ලේඛනය ඇතුළත් ප්‍රකාශනයක් ද ඇමෙරිකානු තානපති කාර්යාලයේ නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව ‘වීසා රහිත ඇමෙරිකානු වැඩ සටහනට’ අයත් රටවල් සංඛ්‍යාව 38ක් වන අතර එම ලැයිස්තුවට අයත් ආසියානු රාජ්‍ය සංඛ්‍යාව හතරකි.

එනම් බෘනායි, සිගප්පූරුව. තායිවානය සහ දකුණු කොරියාවයි.

ඉහත කී VWP වැඩ සටහන අනුව වීසා ලබා ගැනීමකින් තොරව අදාළ රටවල් 38 හි පුරවැසියන්ට සංචාරක හෝ ව්‍යාපාරික අරමුණු අනුව ඇමෙරිකාවේ සංචාරයට අවස්ථාව සැලසෙයි.

පැතිර යමින් තිබු ව්‍යාජ කටකතා මගින් කියවුණේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව ත්‍රස්ත විරෝධී රාජ්‍ය අතරට එක් වූ හෙයින් ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ටත් ඩොලර් 14ක් වැනි සුළු මුදලක් ගෙවා ඇමරිකාවට ඇතුළුවීමේ අවසර පත්‍රයක් ලබා ගත හැකි බවයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට වීසා බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නොමැති බව 2017 වසරේ ද කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පැවසීය.