ආරක්ෂක තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු 21 වැනිදා යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේකඛාධිකාරි වී.ඩි. කිත්සිරි මහතා පැවසුවේ නේවාසිකාගාර හිමි සිසු සිසුවියන් හෙට උදෑසන 9 සිට පස්වරු 6 දක්වා කාලය තුළ නේවාසිකාගාරවලට පැමිණිය යුතු බවයි.

තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත හෝ ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත රැගෙන පැමිණෙන ලෙස ලේඛකාධිකාරීවරයා සිසුන්ට දැනුම් දී සිටී.

ආරක්ෂක හේතුන් මත නියමිත දිනට පෙර සිසුන් පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස ද විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය දැනුම්දෙයි.

මේ අතර අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු හෙට ආරම්භ කරන බව එහි පාලනාධිකාරිය දැනුම් දෙයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම විශ්වවිද්‍යාලය සඳහන් කළේ, අද දවස තුළ නේවාසිකාගාර හිමි භික්ෂූන් වහන්සේ ඒ සඳහා වාර්තා කළ යුතු බවයි.