දිවයිනේ දැනට පවතින තත්වය මත පොලිස් නිලධාරීන් බොහෝ වේලාවක් හදිසි රාජකාරි සදහා යෙදවීමට නිරන්තරයෙන් සිදුවන බැවින් නැවත දැනුම් දෙනතුරු පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරුන්ගේ ආවරන අනුමැතිය මත වහාම පොලිස් නිලධාරීන්ට සැහැල්ලු අතරුපස ලබා දිමට කටයුතු කරන ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පති සි.ඩි. වික්‍රමරත්න මහතා සියළුම පොලිස් කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන් වෙත 2019.05.06 වන දින නියෝග ලබා දි තිබේනවා.

එසේ උපදෙස් ලබා දී තිබියදී ගාල්ල හා නුවරඑළිය පොලිස් කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන් විසින් තමා යටතේ සිටින නිලධාරීන් වෙත සැහැල්ලු අතුරු පස ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබුනද,  අනෙකුත් පොලිස් කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන් තමා යටතේ රාජකාරි කරනු ලබන පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරීන් වෙත සැහැල්ලු අතුරුපස ලබා නොදීම සම්බන්ධව එම පොලිස් කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන් වෙත තම සංසදයේ අසතුට පලකරන බව  ශ්‍රි ලංකා පොලිස් ඥාති සංසදයේ ගරු ජාතික සංවිධායක පුජ්‍ය  සූරිය වැව ගුනානන්ද හිමියන් පවසයි.

ඒ අනුව නිලධාරියකු පැය 10 ට වැඩි පැය 12 කට අඩු කාලයක් නොකඩවා රාජකාරි යෙදෙන අවස්ථාවක රු 75.00 ක හා  පැය  12 කට වැඩි කාලයක් නොකඩවා රාජකාරි යෙදෙන අවස්ථාවක් රු 100.00 ක් වටිනා සැහැල්ලු අතුරුපස හිමිවිමට නියමිතව තිබු බව සූරිය වැව ගුනානන්ද හිමියන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

මේ සම්බන්ධව ගරු පොලිස්පති තුමා අවධානය යොමුකර පොලිස් කොට්ඨාස දෙකක නිලධාරීන්ට පමනක් හිමිවන සැහැල්ලු අතුරු පස අනෙකුත් පොලිස් කොට්ඨාසවල රාජකාරි කරනු ලබන පොලිස් නිලධාරීන්ටද ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රි ලංකා පොලිස් ඥාති සංසදයේ ජාතික සංවිධායක පුජ්‍ය සුරිය වැව ගුනානන්ද හිමියන් පොලිස්පති වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.