වසර ගණන් උසස්වීම් නොලැබ සිටින පොලීසියේ හාරදහසකට වැඩි පිරිසකට ළඟදීම උසස්වීම් ලබාදීමට පියවර ගැනේ.

ඒ, පොලීසියේ නියමිත කාලයට උසස්වීම් නොලැබ සිටින සෑම නිලධාරියකුම සොයා ඔවුන්ට උසස්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා මීට පෙර දුන් උපදෙස් මතයි.

මෙම හාරදහසකට වැඩි පිරිස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් පරික්ෂක තනතුරින් පහළ සිටින පිරිසෙන් සමන්විත වෙයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ ශ්‍රි ලංකා පොලීසියේ යෝජනාවෙන් සැකසූ මෙම උසස්වීම් වාර්තාව පසුගිය සතියේ ජාතික පොලිස් කොමිසමට ඉදිරිපත් කෙරිණ.

ඒ අනුව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නිර්දේශ මත මෙම උසස්වීම් සියල්ල ඉතා කෙටි කාලයකින් ලබාදීමට නියමිතය.

පොලිස් කොමිසම මෙම සතියේ රැස්වූ විට එම උසස්වීම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත අතර,  කොමිසමේ නිර්දේශ මත ක්‍රියාත්මක වෙයි.

ශ්‍රි ලංකා පොලීසියේ විවිධ කාලවල දී උසස්වීම් ලැබුණ ද තවමත් එකම තනතුරේ වසර විසි ගණන් සිටින අයද, වසර දහයක පමණ කාලයක් ගත කරන අය ද සිටිති.