ජනාධිපතිවරණය දෙසැම්බර් මස 07 වැනි දා පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසා ඇතැයි ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවේදී පවසයි.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට තමන් ඉක්මන් නොවන බව ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසා ඇත.

එසේම ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට අනෙකුත් ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂයන් තීරණය කරන තෙක් තමන් ඉක්මන් නොවන බව ඔහු පවසයි.

ජනපතිගේ ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසීය.