පසුගියදා අකුරැස්ස – ඌරුමුත්ත ප්‍රදේශයේදී පොලිස් නිලධාරියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කළ සැකකරු අද අලූයම පොලීසිය සමඟ සිදුවූ වෙඩි හුවමාරුවකදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව අති බව පොලීසිය පවසයි.