පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් අද මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු කලා. ඒ 85000 ක පමන සමස්ත පොලිස් නිලධාරීන් නියෝජනය කරමින්.

 

රාජ්‍ය පරිපාලන 20/2018 චක්‍රලේඛයට අනුව වැඩි කරන ලද සංයුක්ත දීමනාව පොලිස් නිලධාරීන්ට ගෙවීම කප්පාදු කිරිමට එරේහිවයි.

 

මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාත්, කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් 25 දෙනාත්, වැඩබලන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරුන් හා නීතිපති වරයා නම්කර තිබේ.

 

මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුව ශ්‍රි ලංකා පොලිස් ඥාති සංසඳය විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද අතර පෙත්සම්කරුවන් ලෙස මූලිකව නිලධාරීන් හා නිලධාරීනියන් සය දෙනකුද, මෙම මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම සඳහා දිවයින පුරා රාජකාරි කරනු ලබන පොලිස් ස්ථානයන්හි නිලධාරීන් 60000 ක පමන ප්‍රමානයක් පෙත්සම සඳහා සහයෝගය පල කර තිබේ.