වසර නවයකට ආසන්න කාලයක් නඩු තුනක් සම්බන්ධයෙන්  රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි සක්විති හවුසිං ඇන්ඩ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගමේ අධිපති චන්දන විරකුමාර හෙවත් සක්විති රණසිංහ ඇප මත මුදාහැරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතියකින් තොරව නීති විරෝධී මූල්‍ය ආයතනයක් පවත්වාගෙන යාම සහ මහජනතාවගෙන් රුපියල් කෝටි 162 කට අධික මුදල් තැන්පතු ලබා ගෙන ඒවා සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීම ඇතුළු චෝදනා යටතේ නඩු තුනක් සම්බන්ධයෙන් වසර නවයකට ආසන්න කාලයක් සක්විති රණසිංහ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබුණි.

එම නඩු සම්බන්ධයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 25ක් බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත  විත්තිකරු මුදාහැරීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ශෂී මහේන්ද්‍රන් මහතා නියම කර තිබුණි.

එමෙන්ම තවත් නඩුවක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 25ක් බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත විත්තිකරු මුදා හැරීමටද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ධම්මික ගනේපොල මහතා විසින් නියම කරන ලදී.