මෙවර පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුර සිට මිහින්තලය දක්වා වූ දුම්රිය සේවාවේ පළමු දුම්රිය වාරය අද උදෑසන 6.00 ට අනුරාධපුර සිට මිහින්තලය දක්වා ධාවනය කෙරුණා.

මේ අනුව පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුරට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට මිහින්තලාව වැද පුදා ගැනිම උදෙසා  අනුරාධපුර දුමිරිය ස්ථානයේ සිට මිහින්තලය දක්වා ගමන් කරන බැතිමතුන්ට දුමිරිය වාර 35 ක් ක්‍රියාත්මකයි.

එම ගමන්වාර සියල්ල බැතිමතුන්ට නොමිලේ ලබාදිමට නියමිතයි.

එමෙන් ම මෙම දුම්රිය අද සිට දින තුනක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

අනුරාධපුර දුම්රිය ස්ථානයේ සාමාන්‍ය අධිකාරි එමි.ජේ.ඩි. ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කලේ අනුරාධපුර දක්වා පැමිණෙන බැතිමතුන් ගේ පහසුව සඳහා කොළඹ මහව බෙලිඅත්ත යන දුම්රිය ස්ථානවල සිට අනුරාධපුර දක්වා විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර ක්‍රියාත්මක බවයි.