ශ‍්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඊයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

එහිදී ශ‍්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාවේ නම ශ‍්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව ලෙස සංශෝධනය කිරීම ද සිදුවිය.

මෙම විවාදයට එක්වෙමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති එහි නම සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රශ්න ප්‍රශ්න කළේය.