දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රේණි කිහිපයකට අයත් වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනයෙන් මගීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටී.

දුම්රිය සේවකයින් වැඩවර්ජනයක නිරත වන්නේ, දුම්රිය සේවක ශ්‍රේණිවල වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අනුමත වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථකවීම යන කරුණු මුල් කර ගනිමිනි.

ඊට දුම්රිය රියැදුරන්, නියාමකවරුන්, පාලකවරුන්, ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමනාකරුවන් ඇතුළු ශ්‍රේණි කිහිපයක නිලධාරීන් එක් ව සිටී.

මේ අතර ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි පී.එච්.ආර්.ටී.චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ වර්ජනයෙන් අපහසුතාවට පත්වන දුම්රිය මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා අමතර බස් රථ 600 ක් පමණ යොදවන බවයි.

ඒ සඳහා ලංගම රියැදුරුන්ගේ නිවාඩු සීමා කිරීමට පියවර ගත් බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.