හදිසි නීති රේගුලාසී තවත් මසකින් දීර්ඝ කෙරේ.

මේ සඳහා වූ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය අද(22) නිකුත් කෙරිණ.

ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන්, ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

මහජන ආරක්ෂාව හා රටේ යථා පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම හා ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයීම් හා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මෙම පියවර ගත් බව එම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

රට තුළ පැවති ආරක්ෂක වාතාවරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් මැයි මස 22 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද දිනය දක්වා හදිසි අවස්ථා තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගනු ලැබීය.

ඒ අනුව අද සිට යලිත් ඉදිරි මාසයක කාලයක් සදහා එය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.