ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය අද ඇරඹේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පැවසුවේ, එය ලබන මස පළමු වැනි දා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි.

මෙරට මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම සතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ අතර ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය නිමිත්තෙන් පාසල්වල විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හා ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය සෑම වසරක ම ජුනි මස 26 වැනි දිනට යෙදී ඇත.

එම දිනය තේමා කරගනිමින් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය විසින් ජුනි මස 23 දින සිට ජුලි 01 දින තෙක් සතිය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කාල රාමුවක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, ඊට සමගාමී ව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් සියලු පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ද කටයුතු යොදා ඇත.