ආණ්ඩුවේ මීළග පියවර වන්නේ බියගම කර්මාන්ත කලාපය වැනි කර්මාන්ත කලාප 50ක් ඉදිකිරීම බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ කර්මාන්ත කලාප ඉදිකර රට දියුණුව කරා ගෙන යාමට නම් ඒ සඳහා විදේශ ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව දිය යුතු බවයි.

ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම හා සමෘද්ධි හිමිකම් පත් ලබා දීම වෙනුවෙන් මොනරාගල ඊයේ (22) පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

ඔහු පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අයෝජනය කිරීමේදී ප්‍රධානතම බාධකයක්ව පැවැති ඌන ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායන් පුනරුදය කිරීමේ පනත පසුගිය සතියේ ඉවත් කළ බවයි.

එමගින් දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන්ට මෙරට තුළ බියෙන් සැකයෙන් තොරව ආයෝජන කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඔහු පැවසුවේ දැනට ආරම්භ කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ සීග්‍රයෙන් අවසන් කරන බවයි.