නීතිවිරෝධීව ධීවර කටයුතුවල නිරතවූ පුද්ගලයින් 18 දෙනෙකු නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගනී.

නාවික හමුදාව පැවසුවේ, ත්‍රිකුණාමලය සහ උප්පාරු මුහුදු ප්‍රදේශයන්හිදී අදාළ පුද්ගලයින් පිරිස අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.

ත්‍රිකුණාමලය මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී තහනම් ධීවර දැල් භාවිත කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ ඩීංගි යාත්‍රා 04 ක් සමග පුද්ගලයින් 14 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එහිදී අනාවරණවී ඇත්තේ, අත්අඩංගුවට ගත් යාත්‍රා 04 න් දෙකක්ම එකම අංකයෙන් ලියාපදිංචි කර ඇති බවයි.

ඔවුන් සන්තකයේ තිබී තහනම් ධීවර දැල් 02 ක් සහ නීති විරෝධී ලෙස අල්ලන ලද මසුන් කිලෝග්‍රෑම් 519 ක් ද එහිදි නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇත.

එසේම උප්පාරු මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී තහනම් ධීවර දැල් භාවිතා කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ පුද්ගලයින් 04 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

නාවික හමුදාව පැවසුවේ නීති විරෝධී ලෙස අල්ලන ලද මසුන් කිලෝග්‍රෑම් 261 ක්ද සිය භාරයට ගත් බවයි.