පාසල් සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැඩපිළිවෙළට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මෙය මෑත කාලීන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ලැබු විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ ඊයේ(26) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.

එහි පළමු අදියර යටතේ සියලු ජාතික පාසල්වල උසස් පෙළ හදාරන සිසුන්ටත් උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන ගුරුවරුන්ටත් ටැබ් පරිගණක ලක්ෂයක් පමණ ලබා දෙනු ඇත.

අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, ඉතා ඉක්මණින් පාසල් පද්ධතිය තුළට මෙම ටැබ් පරිගණක බෙදා හැරීමට සහ ඊට අදාළ පුහුණු කිරීම් කිරීම් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.