ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර සංචාරක ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සහ තායිලන්තයේ සංචාරක අධිකාරිය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇතිකර ගෙන තිබේ.

මෙමගින් ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට තායිලන්තයේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වැදපුදා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම හා තායිලන්ත සංචාරකයින්ට මෙරට දළදා මාළිගාව , ශ්‍රී මහා බෝධිය , අටමස්ථාන ඇතුළු බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වැද පුදා ගැනීමට පහසුකම් සැලසෙනු ඇත.

මෙම ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි සභාපති කිෂූ ගෝමස් මහතා සහ තායිලන්ත සංචාරක අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීයා අත්සන් තැබූහ.

තායිලන්ත සංචාරක අධිකාරියේ නිලධාරීන්, එරට සංචාරක නියෝජිතයින් සහ මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු 60 දෙනෙකුගෙන් යුත් නියෝජිතයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ සිටින අතර ඔවුහු ජූලි 01 වනදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටිමින් සංචාරක ස්ථාන නැරඹීමට යනු ඇත.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් සංචාරක , ක්‍රිස්තියානි ආගම් හා වන ජීවි ඇමති ජෝන් අමරතුංග මහතා  පැවසුවේ තායිලන්තයත් ශ්‍රී ලංකාවත් බෞද්ධ රටවල් බැවින් දෙරටෙම අවශ්‍යතා සමාන බවයි.