මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවූවන්ගෙන් 30000ක් කඩිනමින් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු තත්ත්වයක සිටින බව සමික්ෂණයකින් හෙළි වෙයි.

මේ බව අනාවරණ වී ඇත්තේ අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය විසින් දීප ව්‍යාප්තව සිදු කළ සමීක්ෂණයක් මගිනි.

එහි සභාපති මහාචාර්ය සමන් අබේසිංහ මහතා පැවසුවේ දිවයින පුරා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවූවන් 80000 ක් පමණ සිටින බව සමික්ෂණයේදී හෙළි වූ බවයි.

මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් බස්නාහිර පළාතේ සිටින අතර එම පළාතේ කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන්ගේ ප්‍රතිශතය ඉහළ මට්ටමක පවතින බව ද මහාචර්ය සමන් අබේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ය.

මීට අමතරව වයඹ පළාතේ සහ දිවයිනේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් වැඩි වශයෙන් වාසය කරන බව ද එම සමික්ෂණයේදී හෙළි වී ඇත.