6 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණීවල සිසුන් සදහා ද ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනම් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ්කාරියවසම් මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ එම ශ්‍රේණිවලට අදාළ ඒ ඒ විෂයන් ඇතුළත් කර එම ඉගැන්වීම් ටැබ් පරිගණක හරහා සිදු කිරීම තුළින් පෙළපොත් මුද්‍රණයද අවශ්‍ය නොවන බවයි.

ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.‍

ඔහු පැවසුවේ ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ පළමු පියවර උසස් පෙළ සිසුන්ගෙන් ආරම්භ කරන බවයි.

ජාතික පාසල්වල උසස් පෙළ හදාරන සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා පළමුව ටැබ් පරිගණක ලබාදීම සිදුකරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.