මානසික සෞඛ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 716.8 ක පිරිවැයක් වෙන් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 503 ක පිරිවැයක් යටතේ මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලේ නව මානසික ප්‍රතිකාර ඒකක සංකීර්ණය සඳහා සහ රුපියල් මිලියන 213.8 ක පිරිවැයක් යටතේ හලාවත දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල සඳහා මානසික ප්‍රතිකාර ඒකකය යටතේ හලාවත දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල සඳහා මානසික ප්‍රතිකාර ඒකකය ස්ථාපිත කරනු ඇත.

මේ වන විට මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 10 ක් පමණ කිසියම් වු මානසික රෝගයකින් පෙලෙන බවත් ඔවුන්  අතරින් සියයට 40 ක් ප්‍රතිකාර ගන්නා බවත් හඳුනා ගෙන තිබේ.

මානසික රෝග පිළිබඳ ගැටළු අනාගතයේ දී වැඩිවන බවට උපකල්පනය කරනු ලැබ ඇත.

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන නිරෝගී ජනතාවක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.