එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරී සඳහා නිලධාරීන් 11 දෙනෙකු ඇතුළු යුද හමුදා භටයන් 61 දෙනෙකුගෙන් යුත් නව කණ්ඩායමක් දකුණු සුඩානය බලා පිටත්ව යයි.

යුද හමුදා මාධ්‍ය අංශ පැවසුවේ අද(03) අළුයම මෙම යුද හමුදා භටයින් පිරිස දකුණු සුඩානය බලා පිටත්ව ගිය බවයි.

දකුණු සුඩානයට මෙරටින් පිටත්ව ගිය 6 වන හමුදා කණ්ඩායම මෙය වන අතර වසරක කාලයක් එහි සේවය කරනු ඇත.

දකුණු සුඩානයේ සිය රාජකාරී කටයුතු නිම කළ 5 වන කණ්ඩායම සිය රාජකාරී සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් අනතුරුව අද නැවත දිවයිනට ලඟාවීමට නියමිතයි.