කල්මුණේ ප්‍රහාරය IS බාර ගනි

කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය සිකුරාදා (26) රාත්‍රී තම සංවිධානයේ සාමාජිකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බව අයි.එස්. සංවිධානය ප්‍රකාශ කර ඇත. අමාක්...

මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධාන 2ක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තහනම් කිරීමට පියවර.

මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධාන 2ක් වන ජාතික තව්හිඩ් ජමාත් සංවිධානය (The National Thawheed Jamath - NTJ) සහ ජමාතෙයි මිල්ලතු ඊබ්‍රහීම් ෆි සෙයිලානි (Jamathei Milathu Ibrahim...